Hållbarhets- och miljöpolicy

Vision - Jogersö Eco Camp

Jogersö Eco Camp skall vara det självklara valet för en gäst i östra Sverige som vill semestra hållbart. Vi vill tillfredsställa dagens efterfrågan på mysig och naturlig familjecamping med mycket aktiviteter utan att äventyra att kommande generationers möjligheter skall begränsas. Vi är den sista generationen som kan hindra fortsatta klimatförändringarna.

Vi har valt att dela upp vårt hållbarhetsarbete i tre hörnstenar:

Vi jobbar med social hållbarhet

För oss är social hållbarhet att människor kan leva gott hos oss och att personalen trivs och vi har ett tajt team. Alla människor är lika mycket värda. Vi stödjer lokala och hållbara leverantörer.

Vi jobbar med att vår miljö skall vara hållbar

Vi skall endast använda miljövänliga produkter och återvinna allt som går och jobba för att på lång sikt ge kommande generationer chansen att semestra och leva i en giftfri miljö.

Vi jobbar med hållbar lönsamhet

Vi skall vara energisnåla, återbruka och använda förnyelsebara material som skapar kundvärden och samtidigt förbättrar vår lönsamhet.